Stichting Het Stronck Kemp Fonds
Stichting Het Stronck Kemp Fonds
`

De Jaarlijkse Reünie in 2017....

Al vanaf de oprichting van het Stronck-Kemp Fonds organiseert het Bestuur jaarlijks in oktober of november een reünie voor oud-medewerkers van de voormalige "Vereeniging voor In- en Uitwendige Zending", de schoolvereniging waar het Stronck-Kemp Fonds van uit is gegaan.

Dit jaar wordt de reünie gehouden op vrijdag 27 oktober 2017  vanaf ca.10.30 uur in het Postillion Motel, Rijksstraatweg 30 te Dordrecht. 

We zouden het op prijs stellen van alle oud-In-en Uit-medewerkers het mailadres te mogen ontvangen om allen zoveel mogelijk via een email van deze reünie op de hoogte te stellen. (info@stronckkempfonds.nl).

Terug