Stichting Het Stronck Kemp Fonds
Stichting Het Stronck Kemp Fonds
`

De Jaarlijkse Reünie in 2018....

Al vanaf de oprichting van het Stronck-Kemp Fonds organiseert het Bestuur jaarlijks in oktober of november een reünie voor oud-medewerkers van de voormalige "Vereeniging voor In- en Uitwendige Zending", de schoolvereniging waar het Stronck-Kemp Fonds van uit is gegaan.

Dit jaar wordt de reünie gehouden op vrijdag 2 november 2018  vanaf ca.10.30 uur in het Wantij paviljoen te Dordrecht. 

In verband met de nieuwe privacy wetgeving is het verplicht dat de oud-medewerkers, die elk jaar door het bestuur worden uitgenodigd, toestemming verlenen tot het opslaan van hun NAW-gegevens. Wordt deze toestemming niet schriftelijk verleend (u kunt dat doen via de uitnodigingsbrief), dan worden deze gegevens uit het bestand verwijderd, met als consequentie dat deze oud-medewerkers geen uitnodiging voor volgende reünies zullen ontvangen.

Terug